Quantcast
Sản lượng bông toàn cầu vụ 2015/2016 xuống thấp nhất trong 6 năm

Tin tức Ngành Dệt May

Nguyên liệu, máy móc, công nghệ, chất lượng...

Báo cáo tháng 10 cho biết sản lượng tháng 10 giảm chủ yếu ở Trung Quốc, Pakistan, Brazil và Australia, song lại gia tăng ở Mali.

Diện tích thu hoạch toàn cầu dự báo 31,2 triệu ha tương đương 77,2 triệu arce trong vụ 2015/2016, thấp hơn vụ 2014/2015 chừng 8% và thấp nhất kể từ vụ 2009/2010 đến nay.
Năng suất bông thế giới được dự báo là 749 kg/ha trong năm nay, cũng là mức thấp nhất trong 6 mùa bông.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng giảm ước tính sản lượng ở Trung Quốc và Pakistan lần lượt là 700.000 và 500.000 kiện trong tháng này do diện tích và năng suất dự đoán thấp hơn.
Đối với Trung Quốc, sản lượng bông vụ 2015/2016 được dự báo là 25,3 triệu kiện, thấp hơn vụ 2014/2015 16% và là ước tính thấp nhất kể từ 2003/2004.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ thì sản lượng thấp hơn của Trung Quốc là do giảm mức thưởng cho trồng bông trên toàn quốc và năng suất thấp hơn ở Tân Cương vì thời tiết xấu.
Đối với Pakistan, sản lượng vụ 2015/2016 được dự đoán là 9,5 triệu kiện, thấp hơn vụ trước 10% do vấn đề sâu bệnh.

Năng suất giảm ở Brazil và Australia khiến  sản lượng vụ 2015/2016 giảm lần lượt là 200.000 kiện và 100.000 kiện. Dự báo sản lượng ở Brazil và Australa lần lượt đạt 6,5 triệu kiện và 2,1 triệu kiện.

Ngược lại, sản lượng bông của Mali dự báo đạt 1,2 triệu kiện, đạt mức kỷ lục từ vụ 2003/2004 đến nay do kỳ vọng diện tích và năng suất cao hơn.

Đối với Ấn Độ, nước sản xuất bông hàng đầu thế giới trong vụ 2015/2016, sản lượng có thể đạt 29 triệu kiện, thấp hơn mùa trước 500.000 kiện do diện tích ít đi và năng suất cao hơn sẽ giữ sản lượng của Ấn Độ gần với mức trung bình 5 năm.

Nguyễn Hoàng Minh

Duoc si | vach ngan ve sinh | vach ngan van phong, vai thun, det vai thun, du an swanparknhuom vai thun | y si da khoa | duoc si trung cap | vai thun single, vai thun ca sau, vai thun vay ca, vai thun interblock, vai thun cao bong, vai thun double face, vai thun khan long, vai thun khan long, vai thun rib bovai thun hat mevach ngan ve sinhdieu duong da khoalien thong dai hoc dieu duonglien thong cao dang duoc, new city dong sai gon  

DMCA.com Protection Status